Risoteràpia Empreses

Productivitat i Salut Laboral

 

 

PER QUÈ RISOTERÀPIA A EMPRESES

Diversos estudis Internacionals revelen que les persones que riuen en el seu Entorn Laboral són menys propenses a emmalaltir-se, patir estrès i posseeixen una millor qualitat de vida. A més, el riure contribueix a augmentar l’optimisme entre els empleats. Per això, si vols incrementar el rendiment del personal de la teva empresa, aplica la risoteràpia en el teu treball.

BENEFICIS D’AQUESTA TÈCNICA

Major productivitat per a l’empresa.

Millor salut laboral per al treballador.

1. MILLORA LA PRODUCTIVITAT

Un Empleat que riu o té bona Relació habitualment amb els seus Companys d’oficina, té major disposició per realitzar les seves tasques la qual cosa repercuteix en l’obtenció de Resultats de Qualitat i Eficaços. A més, incrementa la Productivitat General.

2. MILLORA LA SALUT

Somriure en la teva Ocupació freqüentment contribueix a la creació d’un entorn de treball saludable, a augmentar el benestar i el rendiment dels membres de l’Organització al seu entorn. Diversos estudis científics han comprovat que ajuda a eliminar les tensions musculars.

3. INCREMENTA L'ESTAT D'ÀNIM

El riure és útil per canviar el rumb d’algunes situacions difícils. En altres paraules, riure ajuda a veure les coses des d’una òptica optimista i facilita la recerca de Solucions.

4. REDUEIX L'ESTRÈS

Segons indiquen els experts de la Society for Humor Studies, riure 100 vegades equival a una rutina d’exercicis de 10 minuts. Això implicaria que el riure ajuda a cremar calories pel moviment dels músculs del cos que genera.

Així mateix, disminueix la producció d’hormones de l’organisme com el cortisol que causa l’estrès.

5. APORTA LA MILLORA DE LES RELACIONS INTERPERSONALS

Els entorns on preval el bon humor, faciliten la creació d’Ambients més Familiars i Amigables, a més aporten al desenvolupament d’una Comunicació més fluïda i efectiva a l’interior de les Organitzacions.

6. ELIMINA LA POR

Els qui riuen constantment són més Proactius i tenen menys por a les relacions amb els seus Companys i Superiors. Saben com enfrontar-se a situacions problemàtiques amb una actitud positiva i respectuosa.

RESUMINT ELS BENEFICIS PER A EMPRESA I TREBALLADOR:

L’Empresa aconsegueix un millor Clima Laboral i una major Productivitat en l’Empresa, perquè els Treballadors se senten millor amb ells mateixos i amb els altres el que fa que el seu rendiment sigui major. A més, es millora en els Objectius que l’Empresa s’ havia marcat.

 

El Treballador se sent més motivat, més feliç, es troba millor amb ell mateix i amb els altres, és capaç de superar alguns dels seus problemes. És capaç de millorar en les seves Actituds, Capacitats, Autoestima etc. A més, s’allibera de tensions i evita el Estres Laboral. Es poden observar Beneficis Emocionals, Físics, i Psicològics.

HOTELS

FESTES

RISOTERÀPIA

EMPRESES

RISOTERÀPIA

PER TOTHOM

ANIMACIÓ

ADULTS

ANIMACIÓ

INFANTIL

LA PAU COMENÇA AMB UN SOMRIURE

Mare Teresa de Calcuta
ET PODEM AJUDAR